รางวัล

วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ รับมอบรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

24/07/2019

 

บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดย คุณนภดล สุพละเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการระดับกลุ่ม รับมอบรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562 "Good Governance Standards 2019" โดย คุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบ

ทั้งนี้ บริษัท วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จำนวน 6 หลักเกณฑ์ ได้แก่ หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลักความโปร่งใส, หลักการมีส่วนร่วม, หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า

Back

FORD VP
สาขาโชว์รูม

สาขา
เพชรเกษม 77

0 2 809 5522 รายละเอียดเพิ่มเติม