เกี่ยวกับเรา

V.P. Auto Enterprise Co., Ltd.

บริษัท วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประวัติความเป็นมา

บริษัท วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งกรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2535 กระทั่งในปี 2541 ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ฟอร์ด ต่อมาในปี 2549 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล Blue Oval Certification จาก บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นแห่งแรกและแห่งเดียว ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

พันธกิจ

ด้วยความซื่อสัตย์ เราจะร่วมมือปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลัง เพื่อให้บริการเปี่ยมด้วยคุณภาพจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

บริการ

โชว์รูมและงานขาย

ได้ รับรองมาตรฐานสากล Brand@Retail พรั่งพร้อมด้วยทีมงานที่ปรึกษาการขาย ซึ่งได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานการ พัฒนาที่ปรึกษาการขายในระดับภาคพื้นเอ เซีย แปซิฟิค จากบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยหลักสูตร Professional Sales Consultant และ Professional Sales Manager

งานบริการหลังการขาย

Advance Booking บริการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าซ่อม 1 วัน ในระบบ Service Booking ผ่านทางโทรศัพท์
Post Warranty Service Assurance รับประกันงานซ่อมนานถึง 3 เดือน หรือ 5,000 กิโลเมตร ในกรณีที่รถยนต์ หมดระยะคุ้มครองจากผู้ผลิต
Mobile Service หมดกังวลด้วยบริการซ่อมรถฉุกเฉินนอกสถานที่กับบริการ
Quality Care ระบบการบริหารงานคุณภาพ 12 ขั้นตอน

งานบริการอื่น ๆ

บริการต่อทะเบียนรถยนต์และต่อประกันรถยนต์
บริการซ่อมสีตัวถังรถยนต์ที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองจากบริษัทประกันภัย

คุณภาพมาตรฐาน

สร้าง ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยมาตรฐาน Quality Care 2004 ในระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการจัดเก็บข้อมูล กับระบบ Data Base Management (ERA) โดยการต้อนรับและดูแลอย่างดีในการให้บริการทุกด้านจากเจ้าหน้าที่ลูกค้า สัมพันธ์ (CRM) ในห้องรับรองลูกค้าที่แบ่งเป็นห้องรับรองใหญ่และห้องรับรองขนาดเล็ก พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความ สะดวกทั้งหนังสือ ทีวี, เคเบิลทีวี, อินเตอร์เน็ต, อาหารว่างและเครื่องดื่มต่าง ๆ และยังมีมุมโปรดสำหรับคุณหนู ๆ ให้ได้สนุกสนาน อีกด้วย ตลอดจนพนักงานขายและทีมงานช่างที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีจากบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมรถที่ทันสมัยไว้คอยบริการอย่างครบครัน และรับประกันหลังการซ่อมนานถึง 3 เดือน หรือ 5,000 กิโลเมตร

ความสำเร็จ

พ.ศ.2546: รางวัลชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันทักษะที่ปรึกษาด้านการบริการ
พ.ศ.2547: ได้รับรองมาตรฐาน Quality Care
พ.ศ. 2547-2548: รางวัลเกียรติยศ President Award ชนะเลิศด้านการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า 2 ปีซ้อน
พ.ศ.2548: รางวัลผู้จำหน่ายที่มีผลงานการปรับปรุงความพึงพอใจลูกค้า Excellence Improvement Award
พ.ศ.2548-2549: รางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะช่าง 1 ใน 10 ระดับประเทศ
พ.ศ.2549: ได้รับรองมาตรฐาน Blue Oval Certification
พ.ศ. 2558 : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม Wow Contest ประเภทฝ่ายขาย และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรม Wow Contest ประเภทฝ่ายศูนย์บริการ
พ.ศ. 2559 : รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการประกวด Customer Delight Actions การให้บริการ ลูกค้า (ขั ้นตอนการต้อนรับ การรับรองและการส่งมอบ) ของกลุ่มผู้จ าหน่ายเขตพื ้นที่กรุงเทพและ ปริมณฑล และรางวัล Ford The President Club ระดับ Gold Achievement Dealer
พ.ศ. 2562 : รางวัล Ford The President Club ระดับ Gold Achievement Dealer

FORD VP
สาขาโชว์รูม

สาขา
เพชรเกษม 77

0 2 809 5522 รายละเอียดเพิ่มเติม