รางวัล

รวมรางวัล VPK Auto Co., Ltd.

22/04/2018
  • พ.ศ.2543: รางวัลรักษามาตรฐานการให้บริการที่ยอดเยี่ยม จากบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
  • พ.ศ.2548: ได้รับรองมาตรฐานความพึงพอใจ Quality Care จากบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
  • พ.ศ.2548: รางวัลยอดขายดีเด่น จากบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
  • พ.ศ.2549: รางวัล CVP Box Challenge จากบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
  • พ.ศ.2557: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะการขายและบริการ ประเภทช่างเทคนิค
  • พ.ศ.2558: รางวัลเกียรติยศผู้จำหน่ายฟอร์ด The President Club ปี 2015 ระดับ Platinum
  • พ.ศ.2558: รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม Quick Service
  • พ.ศ.2559: รางวัลเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ในฐานะเป็นองค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณตามหลักจรรยาบรรณ หอการค้าไทย
  • พ.ศ.2560: ประกาศนียบัตร บริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
Back

FORD VP
สาขาโชว์รูม

สาขา
เพชรเกษม 77

0 2 809 5522 รายละเอียดเพิ่มเติม